Insectenhotel

In samenwerking met de sociale Gentse werkplaats Labeur kunnen we, gelijktijdig met de aanleg van een geveltuin, een echt Gents uniek nestkastje of een insectenhotel aan de gevel bevestigen. Een insectenhotel plaats je best in de zon en wat beschut tegen regen en wind. De beste hoogte is kniehoogte. Een vogelkast hang je best niet in de volle zon maar wel beschut tegen wind en hang je best op een meter of 3. Hiermee steun je niet alleen de insecten en vogelpopulaties maar ook de sociale tewerkstelling in Gent.