Skip to content

Hoe leg je zelf een geveltuin aan?

Geveltuinbrigade

Stap 1 - Voorbereiding

 • Kijk na indien je gevel aan de buitenkant niet geïsoleerd is (indien dit wel het geval is vraag je best een vakman).
 • Zorg voor toelating van je huisbaas ( indien huurwoning).
 • Kijk na indien het trottoir voldoende breed is. (Er dient 120 cm over te blijven tussen het plantgat, en de straat. De breedte van het plantgat is best minstens 15cm, en mag niet breder dan 30 cm zijn.)
 • Kies de juiste planten, op basis van je voorkeur en de hoeveelheid zonlicht, vraag eventueel uitleg bij de verkoper. Naast de klimplant plant je best enkele lage planten, om de stam van de klimplant te beschermen (tegen o.a. de zon).

Geveltuinbrigade

Stap 2 - Plantgat

 • Verwijder de tegels voor het plantgat, gebruik hiervoor een hamer, beitel, koevoet, en indien nodig een drilboor.
 • Verwijder de stabilisatielaag onder de tegel, tot wanneer je aarde tegenkomt.
 • Vul dit gat op met kwalitatieve teelaarde/compost.

Geveltuinbrigade

Stap 3 - Klimhulp

 • Om de kabelstructuur te bevestigen gebruik je best oogvijzen van min 5 mm diameter, met een oog dat tussen de 3 – 8 cm van de muur verwijderd is.
  Voorzie de juiste plug voor de oogvijs, vb 8mm.
 • Teken op de gevel af waar de oogvijzen moeten komen. Gebruik best een meetlat zodat de structuur recht hangt.
 • Voorzie een oogvijs dicht bij de plant, en vervolgens om de 2 a 3 m, op de plaatsen waar de structuur moet komen. Dit kan verticaal, maar ook horizontaal, vb boven een raam.
 • Een klimplant groeit gemiddeld tussen de 3 a 5 m per jaar.
 • De structuur mag dus lang zijn, maar moet niet (de klimplant zal dan aan het einde van de structuur dan vooral in de breedte groeien).
 • Boor de gaten voor de pluggen met een steenboor (ga zo diep als de lengte van de plug).
 • Indien de voeg van goede kwaliteit is, boor dan in de voeg, zoniet boor je in de baksteen.
 • Draai de oogvijzen deels in de pluggen, stop ze in de gaten, en tik ze met een hamer in de gaten, tot wanneer de plug gelijk met de gevel zit. Draai de oogvijzen verder in de pluggen.
 • Steek de kabel doorheen alle oogvijzen, en maak deze vast aan de hoogste oogvijs (dit doe je door de kabel door de oogvijs te leiden, terug te keren, en rond de kabel zelf te draaien..
 • Voorzie dicht bij de plant een draadspanner, op min 20 cm van de eerste oogvijs ( vraag indien nodig uitleg over de draadspanner in de doe het zelf zaak.).
 • Maak vervolgens de kabel vast aan de eerste (onderste) oogvijs.
 • Span nu de draadspanner aan met een tang, zodat er nauwelijks speling op de draad meer is.

Geveltuinbrigade

Stap 4 - Planten

 • “Breek” de wortelkluit van de planten (door de kleine potjes, zijn de wortels naar binnen toe gegroeid, om dit te verhelpen moet je deze wortels naar buiten trekken), dit is belangrijk.
  Dompel je plantjes ca 5 min in een emmer water.
 • Plant de planten in de aarde, en zorg ervoor dat ze goed vastzitten in de grond.
 • Plant de klimplant dicht bij de klimhulp, bevestig ze eventueel met wat binddraad/touw/elastiek.
 • Giet vervolgens veel water in je tuintje.

Geveltuinbrigade

Stap 5 - Afwerking/opvolging

 • De tegels en stabilisé mag je naar het containerpark brengen, of verwerken in de tuin.
 • Meld je geveltuintje via de website van stad gent: https://formulieren.stad.gent/productie4.2/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/scStraatgeveltuin.aspx/fSGTInleiding
 • Bedenk een systeem voor voldoende water.
 • Een klimplant heeft (afhankelijk van de plant, bezonning, seizoent, leeftijd), om de 2 a 15 dagen extra water nodig. De vuistregel is, verzorg je geveltuin zoals je kamerplanten.
 • Een warme maand zonder water kan zelfs voldoende zijn om de klimplant volledig kapot te maken.
 • Stoef met je geveltuin bij je buren, zodat ook zij overtuigd geraken van meer groen in de stad.
 • Geniet elke dag van je geveltuin als je thuiskomt.