Skip to content

Aanbod

Visie

De geveltuin brigade wil een stevige bijdrage leveren aan een stad met gezellige groene gevels, die brengen rust, geven zuurstof en vormen een habitat voor vogels en insecten. We kozen voor de focus op het aanleggen van geveltuinen in de stad om hiermee maximaal impact te kunnen realiseren en hebben daar reeds wat expertise voor opgebouwd. Het team van freelancers en vrijwilligers zorgt voor een lichte wendbare brigade binnen de structuur van het gents milieufront. We zijn ambitieus over gevelgroen maar bouwen stap voor stap aan een financieel gezonde organisatie, daarvoor ontwikkelen we een kwalitatief aanbod.

Als we de planten maximaal kansen willen geven om te groeien, moeten we vasthouden aan onze basiswaarden.